info@teomandal.com

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılıyor?

Estetik amaçlı burun ameliyatlarında, mevcut estetik problemin özelliklerine, hastanın doku özelliklerine, birlikte müdahale gerektiren deviasyon, burun eti büyümesi, sinüzit gibi hastalıkların olup olmamasına ve bazı durumlarda hastanın tercihine göre farklı cerrahi teknikler kullanılabilmektedir.

Ameliyat süresi ise uygulanacak cerrahinin tekniği ve içeriğine bağlı olarak değişmekle beraber genellikle 1,5 - 2 saat civarında olmaktadır. Ancak özellikle daha önce estetik ya da fonksiyonel amaçla burun ameliyatı geçirmiş hastalarda ve ameliyat sırasında kulak, kaburga gibi başka bölgelerden doku alınmasını gerektiren özel durumların varlığında bu süre daha uzun olabilmektedir.

Özellikle burun ucunun kaldırılmasına yönelik olarak uygulanan dikiş ile askı teknikleri kullanılan dikiş materyallerinin doku içinde kayması nedeni ile uyun dönem etkili olmamakta ve özel durumlar dışında fazla tercih edilmemektedir.

Cerrahi Teknikler

Burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatlarında kullanılan başlıca teknikler şunlardır;

  • Minirinoplasti
  • Tiprinoplasti
  • Açık Rinoplasti
  • Kapalı Rinoplasti

Minirinoplasti

Burun sırtında az miktarda şekil bozukluğu olan ve burnun üst kemik kısmı geniş olmayan veya önceki ameliyatı takiben burun sırtında basit yüzeyel düzensizlikler kalmış olan hastalarda minirinoplasti olarak isimlendirilebilen oldukça sınırlı bir cerrahi uygulanabilmektedir. Bu teknikte burun içinden yapılan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve törpüler ya da özel tıraşlayıcı sistemler kullanılarak burun sırtına şekil verilmektedir. Yapılan müdahale oldukça sınırlı olmakta, burun sırtına doğal yuvarlak şeklini vermeye yönelik yan burun kemiği kırıkları yapılmadığı ve burun ucuna müdahale çok sınırlı olduğu için iyileşme genellikle göz çevresinde morarma ve şişme dahi olmadan çok kısa zamanda tamamlanabilmektedir. Minirinoplasti tekniğinde başarılı olmanın en önemli şartı uygun hasta seçimi ve hasta ve doktorun ameliyattan beklentilerinin ameliyat öncesinde gerçekçi olarak ortaya konulmasıdır.

Tiprinoplasti

Burnun kemik yapılarına herhangi bir müdahale yapılmadan sadece burnun kıkırdak yapıdaki uç kısmının şekil bozukluklarını düzeltmek amacı ile yapılan ameliyatlar tiprinoplasti ya da tipplasti olarak isimlendirilmektedir. Bu ameliyatlarda çok sınırlı problemler dışında genellikle açık teknik tercih edilmektedir. Tiprinoplasti ameliyatı ile burun ucu düşüklüklerini ve asimetrilerini düzeltmek, burun deliklerini küçültmek, dolgun burun uçlarını küçültmek, burun profil görünümündeki uç noktasını belirginleştirmek veya burun girişini daraltan kıkırdak açılanmalarını düzeltmek mümkün olmaktadır. Ameliyat sırasında kemik yapılara müdahale yapılmaması nedeni ile ameliyat sonrasında gözler çevresinde şişme ve renk değişikliği genellikle izlenmemektedir. Burun üzerinde bir haftalık bir bandaj uygulaması yeterli olduğundan tiprinoplasti ameliyatı sonrasında hastaların normal günlük yaşantılarına dönmeleri oldukça hızlı olmaktadır.

Açık Rinoplasti

Burun ucunda şekilsel bozukluk ya da asimetri olan, daha önce ameliyat olmuş ve veya estetik ameliyatla beraber aynı seansta burun içindeki septumun eğikliğine (deviasyon) müdahale edilmesi gereken hastalarda en ideal yaklaşım açık rinoplasti tekniğidir. Rinoplasti yapılacak hastaların çoğunda burun ucuna da müdahale edilmesi gerektiği için açık rinoplasti günümüzde en fazla tercih edilen estetik burun ameliyatı tekniği olmaktadır.

Açık rinoplasti ameliyatında iki burun deliği arasındaki bölgenin (kolumella) orta kısmından yatay bir kesi yapılarak ameliyata başlanmakta (Şekil 1) ve burun derisi bu yolla kaldırıldıktan sonra burun ucunu oluşturan bütün kıkırdak yapılar ortaya konularak ameliyat direkt görüş altında yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan ameliyatta simetrinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelere kıkırdak destekler yerleştirilip dikişlerle sabitlenebildiği için ameliyat sonrasında burnun ya da burun ucunun şekil değiştirmesi, burun ucunun düşmesi, burun içi septumun kayması gibi riskler en aza indirgenmektedir.

Açık teknikte burun içi kıkırdak perdeye (septum) tam olarak hakim olunabildiği için bu yapıdaki özellikle burun sırtına yakın olan eğiklikler uygun yöntemlerle, gerekirse kıkırdak parçalar eklenerek tam olarak düzeltilebilmekte, daha önceki ameliyatlarda oluşan kıkırdak eksiklikleri tam ve simetrik olarak onarılabilmektedir. Açık teknik ameliyatlarda burun uç kısmında yapılan kesi uygun teknik ve materyallerle kapatıldığında yaklaşık 1,5-2 ay içinde fark edilmeyecek şekilde hemen tamamen iyileşmektedir.

Şekil 1. Açık rinoplasti ameliyatında burun ucuna yapılan kesi hattı

Kapalı Rinoplasti

Burun ucunda ve iki burun pasajı arasındaki perdede (septum) belirgin problemi olmayan, asıl şikayeti burun sırtında kemik ve kıkırdak çıkıntı (burun kemeri, dorsal hump) olan hastalarda kapalı rinoplasti tekniği tercih edilmektedir.

Bu teknikte burun delikleri içinden yapılan kesilerle burun sırtına ulaşılmakta ve buradaki şekilsel bozukluklara gereken müdahaleler yapılmaktadır. Kapalı teknik uygun seçilmiş hastalarda ameliyatın daha kısa sürede yapılmasını sağlamakta, burun ucunda az miktarda ödem oluşması nedeni ile iyileşme daha kısa sürmektedir.

Burun ucundaki problemlere de kapalı teknikle müdahale etmek mümkündür. Bu yaklaşımda orta hattaki kesi olmamasına karşın diğer tüm müdahaleler açık teknik ile aynı olduğundan ameliyat sonrası burunda oluşan şişme yönünden bir avantaj sağlanmazken burun ucu kıkırdakları üzerindeki müdahalelerin açık teknikteki gibi kıkırdaklar orta hata natürel pozisyonunda iken yapılmaması nedeni ile simetri yönünden kontrol daha zor olmaktadır.